FORMULARI de SUPORT TREBALLADORS ACOMIADATS CRISI COVID-19

Actualment el Ministeri de Presidència, Economia i Empresa fa servir una enquesta per identificar i recaptar dades dels treballadors acomiadats durant la crisi del COVID-19.

Les dades s’emmagatzemen a una base de dades del Ministeri de Presidència, Economia i Empresa i es tractaran amb l’objectiu de fer seguiment i donar suport a les persones acomiadades.

FORMULARI:

https://survey123.arcgis.com/share/bcceb1313bff4a108bb9e4c01e410518