CONTACTE

Actualment el Ministeri de Presidència, Economia i Empresa fa servir una enquesta per identificar i recaptar dades dels treballadors acomiadats durant la crisi del COVID-19.

Les dades s’emmagatzemen a una base de dades del Ministeri de Presidència, Economia i Empresa i es tractaran amb l’objectiu de fer seguiment i donar suport a les persones acomiadades.

*Si us plau problemes o consultes laborals

només a l’Assessoria Jurídica

Enviar Correus a l’Assessoria Jurídica:

assessoriajuridica@sindicat-usda.com

info@sindicat-usda.com