Carta de Gabriel Ubach a M.I. Senyor. Xavier Espot i Zamora Cap de Govern del Principat d’Andorra

Carta de Gabriel Ubach a M.I. Senyor. Xavier Espot i Zamora Cap de Govern del Principat d’Andorra

Unió Sindical d'Andorra Trade union DescriptionUnió Sindical d'Andorra is a national trade union centre in Andorra. As of 2013 Gabriel Ubach i Valdivia was the general secretary of USdA. As of 2014 Maria José Espinosa served as first secretary of USdA.

M.I. Senyor. Xavier Espot i Zamora

Cap de Govern del Principat d’Andorra

M.I. Senyor,

Unió sindical d’Andorra vist que la greu situació en la qual es troba el país, i en vista que aquesta situació es pugui prolongar uns quants mesos, potser no la crisi sanitària, i així o esperem, però de ben segur si, la greu crisi econòmica posterior, tant a casa nostra com als països veïns, la nostra intensió és aportar solucions efectives i pensem i així us ho traslladem, la necessitat imperiosa de decretar l’estat d’emergència nacional, congelant els pagaments a les activitats econòmiques, de salaris, cotitzacions, lloguers, hipoteques i altres despeses corrents, a l’igual per a les persones físiques residents, congelar els lloguers, hipoteques i despeses no essencials, assumint l’Estat el pagament d’una renda universal bàsica  per tots els residents per cobrir les necessitats bàsiques vist que tots els ciutadans estem obligats a romandre confinats a casa (Electricitat i telèfon a càrrec de l’estat durant aquest període de confinament).

Aquesta renda bàsica universal per fer front a l’estricte necessari per a la subsistència, retribuïda a tota persona física resident a Andorra amb el seu corresponent número de cens o número de registre tributari, xifrada al voltant d’uns 450 euros per persona.

Considerant que Andorra té uns 80 mil habitants, dita renda bàsica universal suposaria una despesa al voltant d’uns 36 milions mensuals, cal afegir a aquesta despesa que tot ciutadà que hagi d’afrontar despeses inajornables a l’estranger, com el pagament de quotes d’hipoteques, lloguers, estudis o altres despeses corrents en aquest període de confinament, l’Estat li avançarà els imports amb uns crèdits a interès zero, a retornar una vegada aquest ciutadà torni a tenir ingressos suficients.

Aquesta renda bàsica universal, evitaria una descapitalització de les empreses per no haver d’afrontar els pagaments sense disposar d’ingressos durant el que s’allargui aquesta crisi i finalitzat el període de confinament i represa econòmica, aquestes empreses es trobarien en la mateixa situació financera anterior a la crisi, podent d’aquesta manera afrontar un funcionament normal.

És important que les ajudes siguin directes i abonades a partir de les dades de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, vist que és l’organisme que potser disposa de totes aquestes dades, ajudes per a tots iguals. Empresaris, autònoms, treballadors, jubilats, i altres habitants que han de romandre confinats en llurs llars. Això sí que s’entén com a corresponsabilitat. Tots iguals  sense excepcions. No es tracta de desvestir un sant per vestir-ne un altre. Entenem que la crisi de la Covid-19 no es pot assumir ni des del teixit empresarial, ni per part dels treballadors, es tracta d’una crisi d’Estat i com a tal s’ha de resoldre.

Aplicant mesures sobre la marxa, la cosa única que aconseguim és endeutar les arques de l’Estat en detriment del fet que molts col·lectius es trobaran fora de joc en la recuperació econòmica tan empresarial com pel que fa a treballadors en general.

Apel·lem a la vostra necessària sensibilitat social, en uns moments tan durs per la nostra societat, en defensa dels interessos dels segments més febles de la nostra societat.

Atentament,

 

Gabriel Ubach Valdivia

Secretari General

Unió Sindical d'Andorra Trade union DescriptionUnió Sindical d'Andorra is a national trade union centre in Andorra. As of 2013 Gabriel Ubach i Valdivia was the general secretary of USdA. As of 2014 Maria José Espinosa served as first secretary of USdA.