83 alts càrrecs de l’administració es van repartir 4,5 milions d’euros en salaris el 2017

L’administració central va abonar durant el 2017 gairebé 4,5 milions d’euros en remuneracions entre les 83 persones considerades tècnicament com a personal clau de la gerència. Curt i ras: alts càrrecs de l’administració entre els quals cal situar-hi des del cap de Govern fins als ambaixadors o el càrrecs de relació especial amb dots de comandament. Els salaris anirien de 6.629,41 euros del màxim responsable de l’executiu fins als pocs més de 2.200 euros mensuals que cobra una tècnica de Funció Pública contractada sota la figura de la relació especial. Tècnicament, el personal clau inclou tots els directius o membres de l’òrgan de govern de l’entitat que informa, quan dit òrgan té l’autoritat i responsabilitat de la planificació, la gerència i el control de les activitats de l’entitat. Aquest personal, segons la liquidació pressupostària del 2017, es dividiria en tres grans blocs: els 12 membres del Govern, que haurien obtingut una remuneració global anual de 852.854 euros; 40 alts càrrecs de suport al Govern, ambaixadors i personal de relació especial, que haurien comportat una despesa salarial d’1.813.111 euros; i 31 alts càrrecs de l’administració general més, que van suposar un desemborsament remunerador d’1.776.483 euros. Més enllà de l’establert en l’esmentat informe de liquidació, un recopilatori de salaris públics d’alguns dels càrrecs que s’inclouen en la relació de 83 persones que en global van rebre durant tot l’any passat 4.442.248, i que no tots tenen el contrast i la publicació oficial, permetria saber, per exemple, que el cap de Govern, Toni Martí, rep una remuneració de 6.629,41 euros, salari equivalent al del síndic general, Vicenç Mateu, encara que el sou d’aquest no s’inclou en aquell llistat de 83. El Consell General té la seva ‘pròpia relació’. Els ministres, tots, cobrarien 5.636,05 euros, que seria equivalent, en aquest cas, a la remuneració de la subsíndica general, Mònica Bonell. També com a integrant, per dir-ho d’alguna manera, del consell de ministres hi hauria el secretari general del Govern, Jordi Casadevall, que en aquest cas percebria de l’ordre de 4.807,15 euros mensuals. A partir d’aquí hi hauria els secretaris d’Estat. El rànquing remuneratori el lideraria la responsable d’Afers Financers Internacionals, Clàudia Cornella, amb 5.421,60 euros. En segon lloc, entre els secretaris d’Estat, caldria situar-hi el de Diversificació Econòmica, Josep Maria Missé, amb 5.020. Després hi hauria un bloc de responsables polítics on tots percebrien 4.807,15 euros. En aquest nivell s’hi trobarien Ester Molné (Justícia i Interior), Ester Fenoll (Afers Socials), Neus Soriano (Comerç i Competitivitat), Joan Antoni León (Salut), Joan Antoni Rodríguez (Funció Pública i Reforma de l’Administració) o Consol Naudí, que durant l’any passat va acabar les seves funcions al capdavant de la secretaria d’Estat d’Afers Institucionals. El secretari d’Estat que percep el salari més baix és Jordi Beal, d’Esports, amb 4.797,11 euros. Finalment, en la relació a la qual ha tingut accés l’Altaveu, s’hi trobaria una llista de disset persones contractades com a relació especial amb unes remuneracions molt diverses i que van des dels 5.700 d’una tècnica de Salut als poc més de 2.200 d’una tècnica de Funció Pública. Quant als ambaixadors, i segons les dades fetes públiques arran d’una resposta parlamentària l’estiu passat, estarien cobrant de l’ordre de 63.800 euros bruts anuals de salaris els diplomàtics amb residència fixada a l’estranger (despeses d’habitatge, desplaçaments, assegurances… a banda) i els no residents uns 15.600 euros bruts anuals. CÀRREC NOM REMUNERACIÓ CAP DE GOVERN Toni Martí 6.629,41 euros FINANCES Jordi Cinca 5.636,05 euros AFERS EXTERIORS Maria Ubach 5.636,05 euros AFERS SOCIALS, JUSTÍCIA I INTERIOR Xavier Espot 5.636,05 euros ECONOMIA, COMPETITIVITAT I INNOVACIÓ Gilbert Saboya 5.636,05 euros TURISME Francesc Camp 5.636,05 euros ORDENAMENT DEL TERRITORI Jordi Torres Falcó 5.636,05 euros MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I SOSTENIBILITAT Sílvia Calvó 5.636,05 euros EDUCACIÓ Eric Jover 5.636,05 euros CULTURA, JOVENTUT I ESPORTS Olga Gelabert 5.636,05 euros SALUT Carles Álvarez 5.636,05 euros FUNCIÓ PÚBLICA Eva Descarrega 5.636,05 euros SECRETARI DE GOVERN Jordi Casadevall 4.807,15 euros SE AFERS FINANCERS INTERNACIONALS Clàudia Cornella 5.421,60 euros SE DIVERSIFICACIÓ ECONÒMICA Josep Maria Missé 5.020,00 euros SE JUSTÍCIA I INTERIOR Ester Molné 4.807,15 euros SE AFERS SOCIALS Ester Fenoll 4.807,15 euros SE COMERÇ I COMPETITIVITAT Neus Soriano 4.807,15 euros SE SALUT Joan Antoni León 4.807,15 euros SE FUNCIÓ PÚBLICA Antoni Rodríguez 4.807,15 euros SE AFERS INSTITUCIONALS Consol Naudí 4.807,15 euros SE ESPORTS Jordi Beal 4.797,11 euros Relacions especials MINISTERI ÀREA NOM REMUNERACIÓ Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat Medi Ambient i Sostenibilitat Natàlia Rovira 2.911,59 euros Cultura, Joventut i Esports Patrimoni Cultural Alfons Codina 3.500 euros Cultura, Joventut i Esports Joventut i Voluntariat Agustí Pifarré 3.699,74 euros Salut Salut Cristina Santarrosa 3.726,95 euros Salut Salut Odile Sarroca 5.722,80 euros Funció Pública i Reforma de l’Administració Funció Pública Elisabeth Almarcha 3.500 euros Funció Pública i Reforma de l’Administració Reforma de l’Administració Montse Font 4.500 euros Funció Pública i Reforma de l’Administració Funció Pública Raquel González 2.279,06 euros Cap de Govern Gabinet Iago Andreu 4.840,28 euros Cap de Govern Gabinet Guillem Casal 2.684,54 euros Cap de Govern Comunicació Creu Rosell 3.523,04 euros Cap de Govern Comunicació Nerea Moreno 2.684,54 euros Finances Finances Meritxell Salvat 2.911,60 euros Finances Estadística Enric Ripoll 4.518 euros Afers Exteriors Afers Multilaterals i Cooperació Marta Salvat 4.231,86 euros Afers Socials, Justícia i Interior Ocupació i Treball Eulàlia Sánchez 3.514 euros Ordenament Territorial Transports Guillem Santacreu 2.700 euros

L’administració central va abonar durant el 2017 gairebé 4,5 milions d’euros en remuneracions entre les 83 persones considerades tècnicament com a personal clau de la gerència. Curt i ras: alts càrrecs de l’administració entre els quals cal situar-hi des del cap de Govern fins als ambaixadors o el càrrecs de relació especial amb dots de comandament. Els salaris anirien de 6.629,41 euros del màxim responsable de l’executiu fins als pocs més de 2.200 euros mensuals que cobra una tècnica de Funció Pública contractada sota la figura de la relació especial.

Tècnicament, el personal clau inclou tots els directius o membres de l’òrgan de govern de l’entitat que informa, quan dit òrgan té l’autoritat i responsabilitat de la planificació, la gerència i el control de les activitats de l’entitat. Aquest personal, segons la liquidació pressupostària del 2017, es dividiria en tres grans blocs: els 12 membres del Govern, que haurien obtingut una remuneració global anual de 852.854 euros; 40 alts càrrecs de suport al Govern, ambaixadors i personal de relació especial, que haurien comportat una despesa salarial d’1.813.111 euros; i 31 alts càrrecs de l’administració general més, que van suposar un desemborsament remunerador d’1.776.483 euros.

Més enllà de l’establert en l’esmentat informe de liquidació, un recopilatori de salaris públics d’alguns dels càrrecs que s’inclouen en la relació de 83 persones que en global van rebre durant tot l’any passat 4.442.248, i que no tots tenen el contrast i la publicació oficial, permetria saber, per exemple, que el cap de Govern, Toni Martí, rep una remuneració de 6.629,41 euros, salari equivalent al del síndic general, Vicenç Mateu, encara que el sou d’aquest no s’inclou en aquell llistat de 83. El Consell General té la seva ‘pròpia relació’.

Els ministres, tots, cobrarien 5.636,05 euros, que seria equivalent, en aquest cas, a la remuneració de la subsíndica general, Mònica Bonell. També com a integrant, per dir-ho d’alguna manera, del consell de ministres hi hauria el secretari general del Govern, Jordi Casadevall, que en aquest cas percebria de l’ordre de 4.807,15 euros mensuals. A partir d’aquí hi hauria els secretaris d’Estat. El rànquing remuneratori el lideraria la responsable d’Afers Financers Internacionals, Clàudia Cornella, amb 5.421,60 euros.

En segon lloc, entre els secretaris d’Estat, caldria situar-hi el de Diversificació Econòmica, Josep Maria Missé, amb 5.020. Després hi hauria un bloc de responsables polítics on tots percebrien 4.807,15 euros. En aquest nivell s’hi trobarien Ester Molné (Justícia i Interior), Ester Fenoll (Afers Socials), Neus Soriano (Comerç i Competitivitat), Joan Antoni León (Salut), Joan Antoni Rodríguez (Funció Pública i Reforma de l’Administració) o Consol Naudí, que durant l’any passat va acabar les seves funcions al capdavant de la secretaria d’Estat d’Afers Institucionals. El secretari d’Estat que percep el salari més baix és Jordi Beal, d’Esports, amb 4.797,11 euros.

Finalment, en la relació a la qual ha tingut accés l’Altaveu, s’hi trobaria una llista de disset persones contractades com a relació especial amb unes remuneracions molt diverses i que van des dels 5.700 d’una tècnica de Salut als poc més de 2.200 d’una tècnica de Funció Pública. Quant als ambaixadors, i segons les dades fetes públiques arran d’una resposta parlamentària l’estiu passat, estarien cobrant de l’ordre de 63.800 euros bruts anuals de salaris els diplomàtics amb residència fixada a l’estranger (despeses d’habitatge, desplaçaments, assegurances… a banda) i els no residents uns 15.600 euros bruts anuals.

CÀRREC NOM REMUNERACIÓ
CAP DE GOVERN Toni Martí 6.629,41 euros
FINANCES Jordi Cinca 5.636,05 euros
AFERS EXTERIORS Maria Ubach 5.636,05 euros
AFERS SOCIALS, JUSTÍCIA I INTERIOR Xavier Espot 5.636,05 euros
ECONOMIA, COMPETITIVITAT I INNOVACIÓ Gilbert Saboya 5.636,05 euros
TURISME Francesc Camp 5.636,05 euros
ORDENAMENT DEL TERRITORI Jordi Torres Falcó 5.636,05 euros
MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I SOSTENIBILITAT Sílvia Calvó 5.636,05 euros
EDUCACIÓ Eric Jover 5.636,05 euros
CULTURA, JOVENTUT I ESPORTS Olga Gelabert 5.636,05 euros
SALUT Carles Álvarez 5.636,05 euros
FUNCIÓ PÚBLICA Eva Descarrega 5.636,05 euros
SECRETARI DE GOVERN Jordi Casadevall 4.807,15 euros
SE AFERS FINANCERS INTERNACIONALS Clàudia Cornella 5.421,60 euros
SE DIVERSIFICACIÓ ECONÒMICA Josep Maria Missé 5.020,00 euros
SE JUSTÍCIA I INTERIOR Ester Molné 4.807,15 euros
SE AFERS SOCIALS Ester Fenoll 4.807,15 euros
SE COMERÇ I COMPETITIVITAT Neus Soriano 4.807,15 euros
SE SALUT Joan Antoni León 4.807,15 euros
SE FUNCIÓ PÚBLICA Antoni Rodríguez 4.807,15 euros
SE AFERS INSTITUCIONALS Consol Naudí 4.807,15 euros
SE ESPORTS Jordi Beal 4.797,11 euros
Relacions especials

MINISTERI ÀREA NOM REMUNERACIÓ
Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat Medi Ambient i Sostenibilitat Natàlia Rovira 2.911,59 euros
Cultura, Joventut i Esports Patrimoni Cultural Alfons Codina 3.500 euros
Cultura, Joventut i Esports Joventut i Voluntariat Agustí Pifarré 3.699,74 euros
Salut Salut Cristina Santarrosa 3.726,95 euros
Salut Salut Odile Sarroca 5.722,80 euros
Funció Pública i Reforma de l’Administració Funció Pública Elisabeth Almarcha 3.500 euros
Funció Pública i Reforma de l’Administració Reforma de l’Administració Montse Font 4.500 euros
Funció Pública i Reforma de l’Administració Funció Pública Raquel González 2.279,06 euros
Cap de Govern Gabinet Iago Andreu 4.840,28 euros
Cap de Govern Gabinet Guillem Casal 2.684,54 euros
Cap de Govern Comunicació Creu Rosell 3.523,04 euros
Cap de Govern Comunicació Nerea Moreno 2.684,54 euros
Finances Finances Meritxell Salvat 2.911,60 euros
Finances Estadística Enric Ripoll 4.518 euros
Afers Exteriors Afers Multilaterals i Cooperació Marta Salvat 4.231,86 euros
Afers Socials, Justícia i Interior Ocupació i Treball Eulàlia Sánchez 3.514 euros
Ordenament Territorial Transports Guillem Santacreu 2.700 euros

http://altaveudigital.com/83-alts-carrecs-de-ladministracio-es-van-repartir-45-milions-deuros-en-salaris-el-2017/