Els expedients sancionadors de Treball creixen un 14,7% el 2018

Denúncies i controls El servei d’Inspecció de Treball va rebre 115 denúncies per incompliment de les condicions generals a la feina; va fer deu inspeccions d’ofici i 307 actuacions posteriors. També es van inspeccionar 96 centres de treball per vigilar el compliment d’aquestes condicions generals.  Pel que fa als controls de les mesures de seguretat i salut laborals, es van fer 332 actuacions en 129 centres de treball. En aquest àmbit, el servei d’Inspecció de Treball va tenir coneixement de 49 accidents laborals durant el 2018. Per altra banda, i per controlar el compliment de la Llei 34/2008 de la seguretat i la salut en el treball, es van fer 29 inspeccions d’ofici de seguretat o per accident laboral, i 95 controls d’ofici en convocatòries d’empreses, per denúncies o oficis de condicions generals.  L’article més infringit en condicions generals de treball va ser el n. 99 del derogat Codi de relacions laborals, que es referia a la quitança, amb 54 infraccions. En seguretat i salut en el treball, el més vulnerat va ser el número 19, sobre la vigilància de la salut dels treballadors d’una empresa, amb 46 infraccions. Consultes En el capítol de consultes realitzades al servei d’Inspecció de Treball, de manera presencial en va atendre 5.729, i per telèfon, 16.078. El temes més recurrents van ser els referits als permisos retribuïts i no retribuïts, càlcul salarial, vacances, compensacions, preavisos, salari mínim i desistiment del treballador. Els contractes de menors augmenten un 18,6% El servei d’Inspecció de Treball va autoritzar 801  contractes de menors el 2018, la qual cosa suposa un augment d’un 18,6% respecte el 2017, quan va donar el vistiplau a 675. Els contractes denegats van ser vint enfront els set de fa dos anys. També va aprovar 147 contractes en condicions especials, 139 corresponents a usuaris del programa Agentas de l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell i vuit del ministeri de Salut. Pel que fa als contractes en pràctiques, Inspecció de Treball en va autoritzar 67, i 13 contractes d’aprenentatge durant l’any passat. Aquest tipus de contractes són els que requereixen l’autorització d’aquest servei i s’han de fer segons uns models que facilita la mateixa Inspecció de Treball.  Les consultes relacionades amb la contractació de menors van ser de les més nombroses rebudes per Inspecció de Treball l’any passat. Concretament, 2.130 van ser presencials i 357, telefòniques.

El servei d’Inspecció de Treball va incoar l’any passat un total de 163 expedients sancionadors, xifra que suposa un augment del 14,7% respecte el 2017. L’import de les sancions imposades va pujar a 648.363,92 euros, 308.117,92 dels quals per incompliments de les condicions generals de treball i 340.246 per incompliments de salut i seguretat, segons dades estadístiques publicades pel mateix servei. Es tracta d’uns imports  molt similars als del 2017, tot i el creixement del nombre d’expedients. Una altra qüestió a  notar és que al 2017 aquests expedients sancionadors havien baixat un 24% respecte el 2016.

El total d’inspeccions realitzades per Treball va ser de 764, un 2,5% més que el 2017. D’aquestes, 432 es van realitzar per avaluar les condicions generals de treball i 332 per seguretat. Quant als expedients sancionadors, dels 163, 84 es van obrir per incompliments relatius a les condicions generals de treball i 79 per vulneració de la seguretat i la salut en la feina.
El sector d’activitat que va acumular més sancions va continuar essent el de l’hoteleria, amb 66 –15 més que el 2017–, de les quals 36 van correspondre a incompliments referits a les condicions generals de treball, i 30 van ser incompliments de la seguretat i la salut a la feina. El segons sector amb més sancions va ser el d’altres serveis amb 33, de les quals 20 van ser relatives a les condicions generals i 13 a la seguretat laboral. Indústria va ocupar la tercera posició en la taula de sancions, amb 20 expedients sancionadors, dels quals nou ho van ser per incomplir les condicions generals i 11 per no complir la norma en salut i seguretat en el treball. El sector de la construcció va sumar 29 expedients reguladors, 20 dels quals ho van ser per incompliment de la seguretat i la salut en la feina, i nou per incompliment de les condicions generals de treball. L’àmbit del comerç en va acumular 14, nou per vulneració de les condicions generals i cinc per vulneració de la seguretat i la salut en el treball. En última posició, amb només una multa es va situar el sector de l’agricultura.

https://www.bondia.ad/societat/els-expedients-sancionadors-de-treball-creixen-un-147-el-2018

El servei d’Inspecció de Treball va rebre 115 denúncies per incompliment de les condicions generals a la feina; va fer deu inspeccions d’ofici i 307 actuacions posteriors. També es van inspeccionar 96 centres de treball per vigilar el compliment d’aquestes condicions generals.