El sector públic gasta aquest any 1.758 milions d’euros L’any 2010 la magnitud era de 932 milions

La despesa pública pressupostada per a aquest exercici s’eleva a 1.758 milions d’euros, magnitud que experimenta un augment notable respecte a l’any passat (un 18,5%) però que és especialment significativa si s’observa l’històric més recent, recopilat pel departament d’Estadística. L’any 2010 era de 932 milions i malgrat que l’evolució ha sofert pujades i baixades, la prevista per al 2019 és la més elevada de tot el període. Les administracions públiques (administració central, comunal i fons de la Seguretat Social) representen una despesa de 1.463 milions, amb un augment del 16,2% respecte a l’exercici anterior. La central copa 815 milions, i inclou el Govern i les institucions sense ànim de lucre (el SAAS, amb 68,3 milions, representa la xifra més elevada) i les societats públiques no de mercat (són RTVASA, Andorra Turisme i Andorra Desenvolupament i Inversió), que sumen 23,3 milions. Aquesta magnitud en concret creix un 24%, que es justifica per “una amortització més baixa de passius financers en comparació amb el 2018”. Les set administracions comunals acumulen 179 milions (també creixen un 11,4%) i, finalment, el fons de la Seguretat Social, 360 milions. Sense actius ni passius financers la despesa pública global és de 1.230 milions. SALARIS I BÉNS CORRENTS De la partida de despeses, la destinada a sufragar els salaris del personal també torna a experimentar un augment i s’enfila ja als 260 milions d’euros. L’increment és del 6% respecte al 2018 i una mirada enrere permet constatar que la partida està creixent des del 2015, després d’algunes pujades i baixades anteriors. El 2015 era de 226 milions. De totes les administracions i institucions públiques recollides únicament el Consell Regulador Andorrà del Joc pressuposta una davallada de l’1,8%. En el cas del Govern, amb 119 milions previstos aquest 2019, la pujada és del 7,6%. Els comuns hi destinen 52,5 milions i el creixement és del 4,2%. Per dar­rere se situa el SAAS, amb 41,4 milions per pagar els salaris dels treballadors, un 4,8% per sobre del 2018. La despesa en béns corrents també creix, però de manera més moderada: un 1,5%, fins als 222 milions. El Govern aconsegueix anar a la baixa i els 53,4 milions del 2018 han passat a ser 52,3. Els comuns experimenten una pujada de pràcticament el 10%: de 40,6 milions a 44,5. Sant Julià, amb un 21,7%, i Ordino, amb un 20,3%, són els que més augmenten la xifra.

La despesa pública pressupostada per a aquest exercici s’eleva a 1.758 milions d’euros, magnitud que experimenta un augment notable respecte a l’any passat (un 18,5%) però que és especialment significativa si s’observa l’històric més recent, recopilat pel departament d’Estadística. L’any 2010 era de 932 milions i malgrat que l’evolució ha sofert pujades i baixades, la prevista per al 2019 és la més elevada de tot el període. Les administracions públiques (administració central, comunal i fons de la Seguretat Social) representen una despesa de 1.463 milions, amb un augment del 16,2% respecte a l’exercici anterior. La central copa 815 milions, i inclou el Govern i les institucions sense ànim de lucre (el SAAS, amb 68,3 milions, representa la xifra més elevada) i les societats públiques no de mercat (són RTVA SA, Andorra Turisme i Andorra Desenvolupament i Inversió), que sumen 23,3 milions. Aquesta magnitud en concret creix un 24%, que es justifica per “una amortització més baixa de passius financers en comparació amb el 2018”. Les set administracions comunals acumulen 179 milions (també creixen un 11,4%) i, finalment, el fons de la Seguretat Social, 360 milions. Sense actius ni passius financers la despesa pública global és de 1.230 milions.

SALARIS I BÉNS CORRENTS
De la partida de despeses, la destinada a sufragar els salaris del personal també torna a experimentar un augment i s’enfila ja als 260 milions d’euros. L’increment és del 6% respecte al 2018 i una mirada enrere permet constatar que la partida està creixent des del 2015, després d’algunes pujades i baixades anteriors. El 2015 era de 226 milions. De totes les administracions i institucions públiques recollides únicament el Consell Regulador Andorrà del Joc pressuposta una davallada de l’1,8%. En el cas del Govern, amb 119 milions previstos aquest 2019, la pujada és del 7,6%. Els comuns hi destinen 52,5 milions i el creixement és del 4,2%. Per dar­rere se situa el SAAS, amb 41,4 milions per pagar els salaris dels treballadors, un 4,8% per sobre del 2018.
La despesa en béns corrents també creix, però de manera més moderada: un 1,5%, fins als 222 milions. El Govern aconsegueix anar a la baixa i els 53,4 milions del 2018 han passat a ser 52,3. Els comuns experimenten una pujada pràcticament el 10%: de 40,6 milions a 44,5. Sant Julià, amb un 21,7%, i Ordino, amb un 20,3%, són els que més augmenten la xifra.

https://www.diariandorra.ad/noticies/nacional/2019/05/28/el_sector_public_gasta_aquest_any_758_milions_euros_146343_1125.html