L’USdA rep una «allau» de queixes per empreses que no apliquen l’IPC Ubach explica que la majoria de casos que han rebut són del sector comercial i hosteler

El dia 1 de maig va entrar en vigor una de les mesures que el Govern Martí va aprovar per mirar de pal·liar la precarietat econòmica d’algunes famílies del país: la que obliga als empresaris a aplicar l’IPC (0,7%) a tots els salaris que són inferiors als 24.000 euros anuals. Amb tot i segons va denunciar ahir l’USdA, sembla que no tots els empresaris han complert amb el què tocava. Des del sindicat s’assegura que han rebut «una allau de queixes» de treballadors de l’empresa privada a qui no els han augmentat l’IPC als seus salaris. «Hem parlat amb molta gent, potser 30 o 40 persones a més de molta gent que ens preguntava com funcionava aquesta mesura», exposa el secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach. En un inici, va admetre, «no fèiem massa cas de les queixes», però després, a mesura que més gent els va anar insistint, es van començar a preocupar i va ser quan van prendre la decisió d’actuar. «Ens vam fixar quan entrava en vigor i resulta que hi ha qui no ha vist ni un cèntim», retreu.

Pel que fa als sectors més afectats, va indicar que bàsicament les queixes provenien de persones que treballen al sector del comerç o l’hoteler, «que és on hi ha el gran gruix de persones que tenen salaris inferiors als 24.000 euros anuals». Igualment, també han detectat algun cas en la construcció, «però aquí és més difícil de calcular perquè sovint hi ha hores extra que s’hi han de sumar».

Reclamació  
Ubach va deixar clar que en aquests casos el sindicat no pot intervenir, sinó que ha de ser el mateix treballador qui reclami davant de l’empresari. «El problema és que les quantitats en què s’incrementa el sou són molt petites, per sota dels 20 euros, i per tant, ningú es vol jugar la feina per aquest import», afirma, qüestionant la inseguretat que pateixen molts treballadors d’aquest país.

Davant d’aquesta situació, Ubach va indicar que seguiran molt de prop la qüestió i que si un cop feta la denúncia pública no hi ha canvis, tenen previst portar la queixa al raonador del ciutadà.

Precisament el raonador, preguntat per EL PERIÒDIC, va assegurar que fins ara no ha rebut cap queixa relacionada amb aquest tema.

Crítiques 
Gabriel Ubach va ser molt crítica amb la realitat de molts treballadors del país i considera que aquesta manca de compliment de les obligacions «és una mostra més de la realitat del país on es diferencia l’Andorra rica de l’Andorra pobre». Com han anat denunciant des de fa temps, «la situació laboral i social d’Andorra es degrada dia rere dia i a les famílies dels treballadors i pensionistes cada dia se’ls fa més difícil arribar a final de mes». Per contraposar les dues situacions, el sindicalista va utilitzar un exemple molt gràfic: «uns venen habitatges a 17.000 euros el metre quadrat, i altres amb prou feines en tenen per passar el mes».

Un altre dels dubtes que hi ha és si la mesura ha de ser retroactiva o no. «Nosaltres pensem que hauria de ser retroactiu, però si ni tan sols es paga l’IPC, en la resta ja no ens hi hem ni posat», reconeix Ubach. Cal dir, però, que en la disposició addicional quarta de la Llei del pressupost, que és la que recull la mesura, en cap cas es parla de si l’increment de l’IPC s’ha d’aplicar retroactivament o no. 

Unes mesures urgents a mitjà i llarg termini
A principis del mes de gener el Govern va anunciar el paquet de mesures urgents per millorar la capacitat adquisitiva dels ciutadans. A més de l’increment de l’IPC per als salaris inferiors als 24.000 euros, també es va anunciar un increment del salari mínim i les pensions més baixes de jubilació, viduïtat i invalidesa en un 3,2%. Per últim,i en relació als lloguers, tots els contractes que expiren aquest any o que ja es renoven tàcitament es prorrogaran un any i només es podran augmentar en base a l’IPC (que es va situar en el 0,7%) sempre que el propietari i l’inquilí no arribin a un nou acord per modificar-lo.

https://www.elperiodic.ad/noticia/72129/lusda-rep-una-allau-de-queixes-per-empreses-que-no-apliquen-lipc