Un país on també hi ha pobresa energètica

El Govern va fer ahir balanç de la campanya contra la pobresa energètica. Un total de 50 famílies (95 persones) van rebre aquest hivern algun tipus d’ajuda perquè no tenien mitjans per poder tenir coberta aquesta necessitat. Es tracta d’ una iniciativa que es va engegar per primera vegada l’any passat, tot i que només durant una quinzena de dies. Així, es va poder constatar que aquest servei també és necessari al nostre país, encara que de vegades ens pugui semblar que tothom té suficients mitjans econòmics per poder consumir l’energia que cal a l’hivern. Es tracta d’un exemple més que el país ha de continuar treballant per disposar d’un veritable Estat social, ja que malauradament encara hi ha moltes mancances a les quals s’ha de fer front des de les instàncies públiques. El problema és que aquest tipus de servei, d’altra banda ja existent des de fa temps en els països del nostre entorn, costa diners i, malauradament, les arques públiques no estan precisament plenes. És per això que Andorra ha de continuar diversificant les fonts d’ingressos de l’Estat perquè cada dia hi ha més necessitats a què fer front,  sense oblidar, però, que al mateix temps s’ha de posar èmfasi també a racionalitzar i fer més eficient la despesa.

El Govern va fer ahir balanç de la campanya contra la pobresa energètica. Un total de 50 famílies (95 persones) van rebre aquest hivern algun tipus d’ajuda perquè no tenien mitjans per poder tenir coberta aquesta necessitat. Es tracta d’ una iniciativa que es va engegar per primera vegada l’any passat, tot i que només durant una quinzena de dies. Així, es va poder constatar que aquest servei també és necessari al nostre país, encara que de vegades ens pugui semblar que tothom té suficients mitjans econòmics per poder consumir l’energia que cal a l’hivern. Es tracta d’un exemple més que el país ha de continuar treballant per disposar d’un veritable Estat social, ja que malauradament encara hi ha moltes mancances a les quals s’ha de fer front des de les instàncies públiques. El problema és que aquest tipus de servei, d’altra banda ja existent des de fa temps en els països del nostre entorn, costa diners i, malauradament, les arques públiques no estan precisament plenes. És per això que Andorra ha de continuar diversificant les fonts d’ingressos de l’Estat perquè cada dia hi ha més necessitats a què fer front,  sense oblidar, però, que al mateix temps s’ha de posar èmfasi també a racionalitzar i fer més eficient la despesa.